Privacy Policy

Via de websites www.hetgelagh.nl en www.gelagh.nl van Grand Café 'T Gelagh worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. T Gelagh respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van uw gegevens
Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. U kunt bijvoorbeeld uw gegevens achterlaten bij het plaatsen van een reactie op www.gelagh.nl.
Verder biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Tot slot kunt u zich inschrijven voor een nieuwsbrief.
Wij verwerken van u de volgende gegevens (medeafhankelijk van de acties die u uitvoert op onze site):

e-mailadres
telefoonnummer
IP-adres

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
u gebruik laten maken van onze dienstverlening
het gebruikmaken van de functionaliteiten van de website
het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website
het verbeteren van onze dienstverlening

Bewaartermijnen
Bovenstaande gegevens worden maximaal 24 maanden bewaard.

Beveiliging
Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen.

Verstrekking aan derden
Grand Café 'T Gelagh verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via info@gelagh.nl

Over deze verklaring
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Aanpassen privacy- en/of cookieverklaring
Grand Café 'T Gelagh behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door contact op te nemen met Grand Café 'T Gelagh via:

Varkenmarkt 17
4201 KP Gorinchem
T.0183-689191

info@gelagh.nl

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 5 juni 2018

High tea op locatie in Gorinchem
Dinerbon Gorinchem